You are here:

اگر دروغ رنگ داشت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Tags: سخنان | نکات

اگر دروغ  رنگ داشت هر روز شاید

ده ها رنگین کمان از دهان ما نطفه می بست و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود

اگر عشق ارتفاع داشت

من زمین را زیر پای خود داشتم

و تو هیچ گاه عزم صعود نمی کردی

آنگاه شاید پرچم کهربایی مرا در قله ها به تمسخر می گرفتی

اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که گامی بردارد

اگر دیوار نبود نزدیکتر بودیم, همه وسعت دنیا یک خانه می شد

و تمام محتوای سفره سهم همه بود

و هیچ کس در پشت هیچ ناکجایی پنهان نمی شد

اگر خواب حقیقت داشت

همیشه با تو در آن ساحل سبز لبریز از نا باوری بودم

اگر همه سکه داشتند, دلها سکه را بیش از خدا نمی پرستیدند

و یکنفر کنار خیابان خواب گندم نمی دید

تا دیگری از سر جوانمردی بی ارزشترین سکه اش را نثار او کند

اگر مرگ نبود زندگی بی ارزشترین کالا بود, زیبایی نبود, خوبی هم شاید

اگر عشق نبود به کدامین بهانه می خندیدیم و می گریستیم؟

کدام لحظه ناب را اندیشه می کردیم؟

چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟

آری بیگمان پیش تر از اینها مرده بودیم, اگر عشق نبود

اگر کینه نبود قلبها تمام حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند

و من با دستانی که زخم خورده توست

گیسوان بلند تو را نوازش می کردم

و تو سنگی را که من به شیشه ات زده بودم به یادگار نگه می داشتی و

ما پیمانه هایمان را شبهای مهتابی به سلامتی دشمنانمان پر می کردیم

نظرات (2)Add Comment
0
...
نویسنده مسافرسرنوشت..., مه 10, 2011
از باغ می برند تا چراغانی ات کنند
تا کاج جشن های زمستانی ات کنند


پر کرده اند صبح تو را ابرهای تار
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند


یوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند
این بار می برند که زندانی ات کنند


یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند


ای گل گمان نکن به شب جشن می روی
شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند


آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی نشانه ایست که قربانی ات کنند...
0
نظر!
نویسنده نیکی, فوریه 18, 2013
خیلی زیبا و قابل تامل!♥
لذت بردم
ممنون

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy